Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, November 9, 2013

Хаанаас чи минь ирсэн юм бэ..

Хаанаас чи минь ирсэн юм бэ
      Хасын ширхэгт цаснаас уу
          Хаврын борооны дуслаас уу
               Эсвэл солонгоноос уу
                    Эрээн цэцэгсээс үү
Хаанаас чи минь ирсэн юм бэ
Хаана чи минь төрсөн юм бэ
         Халуун зүрхний минь тольтонд уу
             Хайрын нулимсны минь дусалд уу
                Эсвэл солонгоны өнгөн дээр үү
                     Эрээн цэцэгсийн дэлбээнд үү
Хаана чи минь төрсөн юм бэ

No comments:

Post a Comment