Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, November 10, 2013

Наран зам

Амрагийн зүг болзоонд алхах замыг
Алтан алтан навчис битүү хулджээ
Намар, оройхон,  чамдаа яаранхан
Нар алт хоёрыг туучинхан алхнам би

No comments:

Post a Comment