Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, November 7, 2013

Дурлалын төлөө...

Дурлалаас болж солиорогсдын хот
Солиоролд автан шүлэглэгсдийн хот
Шүлгэнд уярч мэлмэрүүлэгсдийн хот
Мэлмэрүүлэн уйлаад дурлагсдын хот
Дурлалдаа шатан солиорогсдын хот
Дурлалын төлөө амиа золигсдын хот
Дурлалын төлөө....
             Дурлалын төлөө...

No comments:

Post a Comment