Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, October 22, 2011

Бүүвэй бүүвэй


Алдрай бяцхан үр минь бүүвэй бүүвэй
Аз жаргалын цэцэгхэн   минь   бүүвэй бүүвэй
Хан хурмастын элчхэн    минь бүүвэй  бүүвэй
Хайртай жаахан охин минь бүүвэй бүүвэй

Дэгдээхий  жаахан үр минь бүүвэй бүүвэй
Дэлгэрч яваа цэцэгхэн  минь бүүвэй  бүүвэй
Дэлхийд ирсэн элчхэн минь бүүвэй  бүүвэй
Дэндүү хайртай охин минь бүүвэй бүүвэй

Энхрий  жаахан үр минь бүүвэй бүүвэй
Эрх нялх цэцэгхэн минь бүүвэй  бүүвэй
Энх амгалангийн элчхэн минь бүүвэй  бүүвэй
Мөнх тунгалагхан  охин минь бүүвэй бүүвэй