Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, November 15, 2013

Нулимстай дуу

Нутаг уруугаа адуу шиг гүйлээ дээ, Сэтгэл минь
Нутгийнхаа овоон дээр  ирлээ дээ,  Бодол минь
Нулимстай нүдэнд Хөх дэлийн уулс бүрэлзлээ дээ, Бурхан минь
Нугынхаа цэцгэн дээр хөрвөөмөөр санагдлаа даа,  Савдаг минь

No comments:

Post a Comment