Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, November 4, 2013

Саран дээр бичихсэн

Шинийн саран хэдийнээ баруун уулын оройд очжээ
Чиний минь тэндээс бас л ийм харагдаж байгаа даа
Хэрвээ чамайг гадаа зогсоод, сарыг харж байгааг чинь мэдвэл
Хэлж амжаагүй тэр нандин үгсээ, энэ саран дээр сийлэхсэн

No comments:

Post a Comment