Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, November 6, 2011

Энэ юу вэ

Миний бичсэн шүлгэнцрүүд хэн нэгэнд нь хэрэг болсон бололтой.
Ханьдаа,  Охин минь гэсэн хоёр бичлэг маань өөр хүний нэрээр энэ долоо хоногийн "INFO TV" сэтгүүлийн эхний нүүрэнд хэвлэгдэж орхиж.
Энэ хулгай юу, юу вэ?