Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, November 8, 2013

Хэрвээ хэрэг тохиолдвол...

Хэрвээ хэрэг тохиолдвол,
       би чинийхээ төлөө, үхэж ч чадна гэж боддог
       бас эцэс төгсгөлгүй амьдарч ч чадна гэж боддог
Хэрвээ хэрэг тохиолдвол,
       би чамайгаа, ухаангүй, бас харалганаар хардаж ч чадна гэж боддог
       бас чамдаа итгэхийн дээдээр итгэж ч чадна гэж боддог
Хэрвээ хэрэг тохиолдвол,
        би чамдаа, бүх эрх чөлөөгөө эргэлтгүйгээр өгнө гэж боддог
        бас чинийхээ хайраар өөрийгөө чөдөрлөж чадна гэж боддог
Хэрвээ хэрэг тохиолдвол,
         би чамдаа ...
         би чамайгаа...
         би чинийхээ...

No comments:

Post a Comment