Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, November 4, 2013

Дурлал

Ажиг ч үгүй, хэнэг ч үгүй амгалан залуу насанд минь
Амар тайвныг үймүүлэн, сэтгэлийг минь соронзодсон
Алиа хонгор ааштай бүсгүй чамайг харснаас хойш
Мөс, чулуу,  баримал шиг   царцуу зүрх минь
Мөрөн голын цөн адил түрхрэн нурлаа

No comments:

Post a Comment