Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, November 4, 2013

Бардамнах зүйлгүй...

Зовлонт эхийн нүүрлүү нулимаад
                                 юуны бардамнал буй
Эрвээхэйн авгалдайг няц гишгээд,
                                 юуны бардамнал буй
Нялхсын амнаас угжийг нь булаагаад,
                                 юуны бардамнал буй
Чонын үүрнээс бэлтрэг суйлчихаад,
                                 юуны бардамнал буй
Инээд алдан тэврэх атлаа, ар нуруу луу хутгалчихаад
                                 юуны бардамнал буй
Арга тасрагч нэгний сүүлчийн найдвары нь бөхөөчихөөд
                                 юуны бардамнал буй

No comments:

Post a Comment