Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, November 9, 2013

Би...

Чиний зовлонгийн буруутан нь би байна
Чиний жаргалын шалтгаан нь би байна
Чин сэтгэл минь хэвээрээ  шүү амраг минь ээ

No comments:

Post a Comment