Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, November 17, 2013

Амьдрал

Ирээд буцах шувуудын ганганааг сонсов уу
Ургаад хагдрах өвсний үнэрийг мэдэв үү
Үрийнхээ өлгий дээр эсгий үнэг хайчилав уу
Эцгийнхээ булшин дээр харууслын нулимс унагав уу
   Амьдрал гэдэг чинь л энэ шүү дээ, өөр юу ч биш

No comments:

Post a Comment