Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, November 14, 2013

Бэтгэтэй бор бялзуухай

Би, бэтгэтэй бор бялзуухай
Биендээ өргөс хүргэх дургүй
Ямар ч халгай харгана хүргэхгүй
Ялаа байсан ч суулгахгүй би

No comments:

Post a Comment