Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, November 13, 2013

Сэтгэлийн шүлэг

Алтанд шунах уу
Мөнгөнд унах уу
Амттанд дурлах уу
Өнгөнд хууртах уу
Сэтгэлийн аз жаргал бүхнээс илүү
    Өвчинд нэрвэгдэх үү
    Өрөнд баригдах уу
    Өнгөрсөнд гашуудах уу
    Өрөвдүүлж уйлах уу
    Сэтгэлийн зовлон бүхнээс илүү

No comments:

Post a Comment