Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, November 15, 2013

Үхэл гэж юу вэ

Үхэл...Чамаас би айх уу
Үргэж,  цочиж, далдирах уу
За... Үгүй дээ... Чи зүгээр л
Заримдаа өмсдөг борооны цув шиг...

No comments:

Post a Comment