Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, November 4, 2013

Чамайгаа санах нь сайхан юм

Чамайгаа санан суух нь сайхан юм
Чинийхээ хөхиүн цовоо инээдийг,
      чин сэтгэлийн дулаахан харцыг  чинь
      чимж хачирлаагүй ухаант үгсийг чинь
      зөөлөн эелдэг ааш занг чинь
      санан санан гуних нь сайхан юм
Чамайгаа санан суух нь сайхан юм
Чинийхээ, халамж, халуун сэтгэлийг
        бас уурлахыг чинь хүртэл
              уяран суухыг чинь хүртэл
              хүүхдийнх гэмээр цовоо занг чинь
              хүүхэн болгонд байдаггүй халуун журмыг чинь
        санан санан суух сайхан юм
        санан санан гуниглах сайхан юм

No comments:

Post a Comment