Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, August 24, 2013

Эхлэх цаг

Сав шимийн учрыг олон жил бэдэрлээ
Сархаданд хөлчүүрч онгодын нойрыг сэрээлээ

No comments:

Post a Comment