Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, August 24, 2013

Жингийн цуваа

Жингийн цуваа, нохойг дагажээ
Жингэнэх хонхыг сүүлчийн тэмээнд зүүжээ
Хандсан зүгтээ сажлах энэ цувааг чухам
Хаа хүрэхээр гарсныг мэдэх хүн байхгүй
Бурантагаа сугалсан сүүлчийн тэмээ
Бударгана шүүрсээр бусдаас хоцорчээ
Хөтөч хөвүүн анзаарах ч үгүй
Хөдөх замыг дэмий л хараачилна
Жингийн цуваа алсран холдсоор
Жилийн газрыг нэгэнт туулжээ
Ухаан мулгуу хөтөч хөвүүн
Улаа эргэтэл явган таваргажээ
Тэмээн жин нохойг дагажээ
Тэнэмэл салхи зогдры нь хийсгэжээ
Хоцорч үлдсэн сүүлчийн тэмээ
Хонхоо дуугарган алсад үлджээ

No comments:

Post a Comment