Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, August 31, 2013

Дурлал

Дурлалын тэнгэр сумныхаа зэвэнд
                   миний сүнсийг түрхээд
Дурын нэгэн лүү биш,
                   ганцхан чамайг онилжээ.

No comments:

Post a Comment