Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, August 26, 2013

Мөрийн хөтөлбөр

Өт шиг нүцгэн ирсэн
Өт шиг нүцгэн буцнаа би
Хонгио шиг хоосон ирсэн
Хонгио шиг хоосон буцнаа би
Хайрын хүчээр төрсөн юмчинь
Хайрласаар байгаад буцнаа би
Хүмүүний сэтгэлд гэрэл нэмэхээр
Хүйлэн орчлонд төрсөн би
Зурсан чүдэнз шиг дүрэлзсээр
Олдсон насаа дуусганаа би

No comments:

Post a Comment