Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, August 27, 2013

Зориулав

Цэнхэр хөвчийн модондоо
Дуучин шувууд нь жиргэхлээр
Алсад үлдсэн нутагтаа
Дуулаад очмоор санагдана

Тогоруу явгалах хөндийдөө
Морин зэрэглээ хатирхад
Хүрэн уулсын нутагтаа
Хүрээд очмоор бодогдоно

Тэнгэр болсон буурлууд минь
Угтан тосоод авахгүй чиг
Энгэрийн цэцэгээ дэлгээд
Нутаг минь намайгаа хүлээнээ

No comments:

Post a Comment