Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, September 29, 2013

Намар бодлогоширов

Сэв сэв салхинд, мөчир орхиж дэрвэсэн
Шав шар навчис, хотоор нэг хийсвэй
Сэр сэр бороонд, мөр норгон алхахуй
Дав дув бодлууд, сэтгэлийн мухраас алсарвай
Хөнгөн шингэн гуниг, сэмхэн сэмхэн алдархуй
Нимгэн цагаан будан, зүүд адил сарнивай

No comments:

Post a Comment