Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, September 13, 2013

Жолоогүй сэтгэл

Тэнгэрийн нар сар
             мандахдаа ч жаргахдаа ч
             надаас соёрхол эрдэг
Газрын  өвс ургамал
             гандахдаа ч сэргэхдээ ч
             надаас соёрхол эрдэг
Гагцхүү сэтгэл минь л
             надад үл эрхшээгдэж
Гоо үзэсгэлэнгийн өмнө
             өвдөг сөхрүүлдэг

No comments:

Post a Comment