Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, September 3, 2013

Ерэн найман оны наадам

Ерэн найман оны наадам санаанд тодхон наадам
Чамтайгаа хөтлөлцөөд, шив шинэхэн, огт танихгүй орчинд орж ирсэн
Чамаас ондоо наадамчин байхгүй юм шиг наадам
Чамайгаа хөтлөөд хөөрч явсан ерэн найман оны наадам
Хөлөөр хөглөрөх хог цаас, хүүхдийн шуугиан, хүмүүсийн хөөр баяр
Хуушуурын үнэр, тоглоом наадам, гоё ганганыг анзаараагүй
Олны хөлөөр боссон тоос шороо, олон олон  сонин хачныг анхаараагүй
Зөвхөн чи л дэргэд минь, гарт минь хөтлөөстэй байсан
Тэр жилийн наадам, ерэн найман оны наадам

No comments:

Post a Comment