Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, September 21, 2013

Явчихлаа

Явчихлаа...
Яарах мэт, хар нялхаараа явчихлаа
Шувууд буцахын өмнөхөн ирсэнсэндээ
Шувууд ирэхийн өмнөхөн буцсансандаа
Шулганан эрхлэх чинь санаанаас салдаггүй дээ
Шуударч, эгнэгт эндээс явчихлаа даа
Энэ хорвоо уулаас түүний нутаг биш л байж л
Энд зүгээр л тэнгэрийн зүүдээр ирсэн санж л
Ээж аавтайгаа зүгээр л уулзсан аж л
Эндээс тэр буцаад яарах мэт явчихлаа
Явчихлаа даа...

No comments:

Post a Comment