Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, September 14, 2013

Цаг хугацааны хөлгөөр...

Цаг хугацааны хөлгөөр нисэж
                       тооллын  цаглашгүйд  хүрлээ би
Үнэндээ энд гайхах зүйл огтхон ч алга
                       Үзэн ядах, үхэн дурлах хоёр мандаж  л байна
Эрт, эдүгээ, түүнчилэн цаашдаа ч  гэсэн
                      эрхлэн хайрлалцаж, эгнэгт хагацахуй
                       оршсоор л байх вий

No comments:

Post a Comment