Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, January 25, 2013

Цагаан шувуут минь

Дуулахгүй л аа яаж л тэсэх юм бэ
Дуулга мөнгөн уул минь дээ хө
Ээмэг хадандаа ирвэсийн хэвтэртэй
Эрдэнийн уул -Цагаан шувуут минь ээ

 Хайлахгүй л аа яаж л болох юм бэ
 Хаш эрдэнийн уул минь дээ хө
 Асгат цармандаа  янгирын сүрэгтэй
 Арцын үнэрт Цагаан шувуут минь ээ

Зүүдлэхгүй л ээ яаж л хонох юм бэ
Зүрхэн цагаан уул минь дээ хө
Мөнгөн дуулгатай номин хүрэмтэй
Мөнхийн шүтээн Цагаан шувуут минь ээ


No comments:

Post a Comment