Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, January 1, 2013

Яруу найраг шиг бүсгүй

Яруу найраг шиг бүсгүй минь
Ялдамхан хонгор минь
Яруу найрагчийн нүдийг баясгаж
Яруу найраг төрөхөд хүргэж
Ялдамхан төрхөө үгийн ертөнцөд үлдээж
Ялдамхан төрхөөрөө яруу найрагчийг согтоосон
    Амьд урлаг,  амьд яруу найраг минь...
          Ааяаа.... Бурхан юутай шударга бус вэ...

No comments:

Post a Comment