Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, January 18, 2013

Амраг сэтгэл гэгч..

Амраг сэтгэл хэмээгч энэ диваажингийн зовлон
Аль  диван галавт ч байж л байсан юм
Олсон үмх махаа эм хүйстэнд өгөх гээд
Омруугаа цусдан гүйж л явж, холын өвөг минь

No comments:

Post a Comment