Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, January 15, 2013

Ижий бурхан

Биеийг минь төруулсэн болохоор
Бүүвэй дуулж өсгөсөн болохоор
Бүлээрэхэд минь тэвэрсэн болохоор
Бүдэрэхэд минь түшсэн болохоор
Дэрвэхэд минь баяссан болохоор
Дарвихад минь сургасан болохоор
Нулимсыг минь арчсан болохоор
Нүүрийг минь угаасан болохоор
Үргэлж сэтгэлд минь оршдог болохоор
Үнэн сургаалаа хайрласан болохоор
Бурханд биш ижийдээн итгэдэг
Бурхдыг биш ижийгээн хайрладаг

No comments:

Post a Comment