Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, October 5, 2013

Намрын өдөр

Тэнгэрийн цоорхойгоор асгарсан намрын цагаан салхин
Сэтгэлийн сиймхийг  үлээж, хөнгөн гуниг сэдрээвэй
Зоргоор цовоо насны минь эрх чөлөөний диваажин
Дураар дэгдсэн нутаг минь санааны үзүүрт сүүмэлзвэй

No comments:

Post a Comment