Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Wednesday, October 16, 2013

Миний толгой

Би өөрөө толгойтой
Би өөрийн гэсэн толгойтой
Би хэнээс ч толгой аваагүй
Толгойгоо хүзүүгээрээ барьж явна гэж
        та нар мэтгэж магадгүй
Тоглоомгүй үнэнийг хэлэхэд, толгойгоо
        хүзүүгээрээ биш, зүрхээрээ барьж явдаг юм би
Хэн нэгэн толгойруу минь нясалхад би дургүй
Хэн нэгний толгойруу ч няслах би дургүй
Миний толгой, миний л толгой
Миний толгойг хэрэглэхийг хүсэж байна уу
  Дуртайяа зөвшөөрнөө би

No comments:

Post a Comment