Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, April 2, 2013

Хаан уул Хатан ус

Хаан уул Цагаан шувуут та минь уу зээ
Хаврын цэцэгсээн дэлгэрүүлэх гээд
Ханзарсан цасаа  жалга судгаараан урсгаад
Ханхайж  дүнхийгээд л байна уу даа
  Ай  хөөрхий нутгийн сүлд болсон
   Хайрхан их уул минь уу зээ
Хатан ус  Үүрэг нуур та минь уу зээ
Хаврын шувуудаа тосон тосон  хүлээгээд
Хариг их мөрөнгөөрөө цөнгөө түрээд
Хаялан долгиолон, мэлмэрэнхэн байна уу даа
   Ай хөөрхий нутгийн аршаан болсон
    Хатан их  ээж  ус минь уу зээ
Далай ханы нутгийн чимэг бологсон
Дархан их уул Цагаан шувуут минь уу зээ
Давалгаа хаялан мэлтэлзэнхэн  байдаг
Далай их усан Үүрэг нуур минь уу зээ
     Аяа хөөрхий нутгийн чимэг болсон
     Хаан уул  хатан ус хоёр минь уу зээ

1 comment: