Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, April 6, 2013

Рубай

Сагил их мөрөн минь та намуухан мэлмэрмүү
Саатан тунаран мэлтрэн мяралзан мэлмэрмүү
Сарны тухай, сарны тэртээ байгаа ээжийн минь тухай
Сайхан үлгэрийг шивнэн хүүрнэн мэлмэрнэ үү

Хариг их мөрөн минь та чимээтэйхэн мяралзана уу
Харгиатайхан урсгалдаа нар сарыг тольдонхон мяралзана уу
Хачин тансаг дагшин сайхан тууль найргийг
Хатан ус Үүрэг нууртаа хайлан хаялан тунаран долгилон мяралзана уу

No comments:

Post a Comment