Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, July 11, 2013

Шүүдрийн ганц дусал дахь орчлон

Газрын  өвс бүхэлдээ сувдан шүүдэрт умбажээ
Ганцхан дусал дотор нь сар одтойгоо багтжээ
Сарны  тэр гэрэл орчлонг нэлд нь гийгүүлжээ
Орчлонг гийгүүлсэн гэрэлд нь бидэн хоёр болзжээ
Бидэн хоёрын учирахад унтсан шувууд сэржээ
Унтсан шувууд сэрээд дурлалын дуу дуулжээ.

No comments:

Post a Comment