Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, May 17, 2013

Амраг тавилан

Урьдах насандаан бидэн хоёр,  саахалт  айлын хүүхдүүд байлаа
Удаахь насандаан бидэн хоёр,  салах тавилангүй амрагууд боллоо
Хэмжээлшгүй их хайрын буянаар,  дараа төрөлдөө
Хэзээ нэгэнтээ,  бие биендээ,  аав охин, ээж хүү бололцноо

No comments:

Post a Comment