Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, May 17, 2013

Бумбын орон...

Бумбын орон... Бүр бүр бороотой л гэнэ...Уйдаж үхмээр
Бурхны орон...Сэр сэр салхитай л гэнэ... Залхаж үхмээр
Үхэлгүй мөнхийн хорин таван настайгаан өтөлдөг гэнэ
Үр ач нартайгаа,  насаар чацуу оршдог гэнэ ...Ичиж үхмээр

No comments:

Post a Comment