Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, March 17, 2013

Он цаг

Он цаг яг л намрын оготно шиг
    хөөеөгөө зөөгч намрын оготно шиг
       ширхэг ширхэгээр будаа зөөгч оготно шиг
Олсон жаахан насыг минь
    эмтлэн эмтлэн зөөн зөөн одно билээ
       эргэлт буцалтгүй аван аван одно билээ
Он цагийн эрвээхий
    эргэлдэн эргэлдэн намйг тойрон далавч дэвнэ
        холдон ойртон холдон ойртон эргэлдэнэ
Онож хааяа буухдаа
   духанд зураас нэмээд ниснэ
       гүн гэгч нь зураад буцна
Он цагийн шувуухай
   жилдээ нэг надтай золгоно
       бэлэгтэй ирж золгоно
Орой дээр цагаан үс
    нэгийг суулгаад буцна
Он цаг.. он цаг...
    ширхэг ширхэгээр цагаан үс надруу зөөгөөд
   ширхэг ширхэгээр насыг минь аван аван
                                        дэвэн дэвэн одно...
 

No comments:

Post a Comment