Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, February 18, 2013

Инээдтэй орчлон

Улсын ярих нь инээдтэй
Уйлах нь хүртэл инээдтэй
Ууж идэх нь ч инээдтэй
Унтаж хэвтэх нь ч инээдтэй
Уурлаж цухалдах нь ч инээдтэй
Найзалж нөхөрлөхдөө инээдтэй
Наймаа арилжаа нь ч инээдтэй
Авах нь ч өгөх нь ч инээдтэй
Аллага таллага нь ч инээдтэй
Бодох хүсэх нь ч инээдтэй
Будах шунхдах нь ч инээдтэй
Энэ хорвоо бүхлээрээ
Элэг хөшмөөр инээдтэй

1 comment:

  1. Хууль хэлэлцэх нь бүр ч инээдтэй шүү

    ReplyDelete