Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, February 12, 2013

Аав нь хүүгээ саналаа

Аав нь хүүгээ саналаа
Дэндүү их саналаа
Гадаад их далай  өргөн юм, оломгүй юм.  Гэвч
Хүүгээ санасан сэтгэлийг саатуулж хэрхэн чадах вэ
Газрын эн өргөн юм захгүй юм  Гэвч
Хүүгээ санасан сэтгэлийг халхалж яаж л  чадах вэ
Туранхай бор хүүгээ аав нь зөндөө  саналаа
Туг шиг дэрвэж явна гэж туж зүүдэлж саналаа
Уул хангай өндөр юм, зам нь хэцүү юм  Гэвч
Үрээ санасан сэтгэлийг халхалж яахин барах вэ
Ус мөрөн урт юм, тал нь энгүй юм  Гэвч
Үрээ санасан сэтгэлийг саатуулж хэрхэн чадах вэ
Өндөр бор хүүгээ аав нь их саналаа
Өр зүрхэндээ хайрлаж, эрхлүүлэнхэн  саналаа
Тэнгэр огторгуй гүн юм, энгүй юм  Гэвч
Эцгийн халуун хайрыг алсруулж хэрхэн барах вэ
Тэрүүгээр нисдэг зам нь алс юм,  алсхан юм Гэвч
Энгүй их хайрыг алгасуулж  яахин чадах вэ

No comments:

Post a Comment