Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Tuesday, November 6, 2012

Чамдаа

Хөнгөн залуу насны минь
Онгон сэтгэлийг уяраасан
Мянган онд ч хувиршгүй
Ханьхан амраг чамдаан би
Огшин омогшин цохилох
Дагшин зүрхний гүнээс
Багтран багшран гарах
Бадаг шүлгээн зориулнаа

Улсын хүүхнүүд олон чиг
Уяран хайрласан нь чи минь шүү
Уулын цэцэг олон чиг
Чамдаан барих нь ганцхан шүү

1 comment: